Útlendingar onga atgongd til Føroyar fyribils

Midlertidig indrejsekontrol af rejsende til Færøerne.

Der indføres midlertidig indrejsekontrol af udenlandske rejsende til Færøerne med henblik på at forhindre udenlandske statsborgere uden lovligt indrejseformål i at rejse ind i det danske rige. Dette sker for at forhindre spredning af COVID-19. Alle rejsende skal være forberedte på at vise legitimation.

Den danske regering har lørdag den 13. marts 2020 indført grænsekontrol. Grænsekontrollen omfatter også Færøerne og er rettet mod udlændinge, der ikke har fast bopæl eller arbejde i rigsfællesskabet eller et anerkendelsesmæssigt formål med deres indrejse. Alle udenlandske rejsende skal medbringe gyldig rejselegitimation og dokumentation for bopæl og arbejde i rigsfælleskabet eller dokumentation for det anerkendelsesværdige formål med opholdet.

Dette betyder, at politiet vil udføre grænsekontrol på både fly og skibe, der ankommer til Færøerne fra udlandet, herunder fra Island og Norge. Udlændinge, der ikke opfylder betingelserne for indrejse, vil blive afvist ved grænsen.

For yderligere informationer se www.coronasmitte.dk

Kelda: Føroya Politi

SáH

TEMPORARY BORDER CONTROL ON ENTRY TO THE FAROE ISLANDS FROM ABROAD

Temporary border control on entry to the Faroe Islands from abroad is established with a view to curb entry to the Danish realm of foreign citizens without a worthy purpose. This measure has been taken in order to prevent the spreading of COVID-19. Anyone travelling to the Faroe Islands must be prepared to produce an identification document.

The Danish Government has on Saturday 13 March 2020 imposed border control. This border control also encompasses the Faroe Islands and is aimed at foreign citizens not living or working within the Danish realm and without worthy purpose or without having been commissioned to provide goods or services. Any foreign traveller must bring a valid identification document as well as documentation for place of residence and work within the realm or documentation for a worthy purpose.

Danish Police will be performing border control on both air traffic and vessels arriving to the Faroe Islands from abroad, inter alia Iceland and Norway. Foreigners who do not meet the criteria for entry into the realm, will be rejected when seeking entry.

For further information please turn to www.coronasmitte.dk.

Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta:

About Author