Minnir um “saltfisk” ovre ved New Foundland

Som dreng mindes jeg at have overhørt en samtale mellem min far og en maskinmester, og…