Røða: Misrøkja vit okkara børn misrøkja vit okkara samfelag

Løgmaður setti fyrrapartin eina norðurlendska ráðstevnu um barnarættindi og umsorganartrot í Norðurlandahúsinum, sum Nordisk forening for barnamishandling og omsorgssvikt skipar fyri. Undirtøkan var stór og á skránni vóru fleiri áhugaverdir fyrilestrar.

Aksel V. Johannesen setti ráðstevnuna við hesi røðu:

Góðan morgun,

Kære allesammen – godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til Færøerne!

Og velkommen til denne vigtige konference, som jeg er meget glad for at få mulighed for at indlede.

»Der kan ikke være nogen tydeligere åbenbaring af et samfunds sjæl end den måde, hvorpå det behandler dets børn«.

Disse ord ejer en af vor tids største menneskeretsforkæmpere – Nelson Mandela. Det er i år hundrede år siden, at han blev født. Han havde igennem sit lange og begivenhedsrige liv en stor omsorg for børn. Og Mandela havde fuldstændig ret: Vores samfunds sjæl hænger nøje sammen med, hvordan vi behandler vores børn.

Vores børn er vores dyrebareste ressource. De er vores fremtid. Og de som skader vores børn skader også vores samfund.

***

Det er i år 20 år siden, at den Nordiske Forening vedrørende Børnemishandling og Omsorgssvigt blev stiftet. Jeg vil benytte lejligheden til at takke foreningen for deres store og nyttige arbejde de sidste 20 år. Målet om at fremme nordisk samarbejde på dette ømtålelige område er vigtigt, og behovet for at udvikle viden og samarbejde på tværs af grænser er stort.

Helt overordnet vokser de fleste børn i de nordiske lande op i sikre omgivelser, men på trods af nationale love og internationale regler er der et betydeligt antal børn, der ikke får opfyldt deres grundlæggende behov for tryghed. Vold, overgreb og omsorgssvigt er ikke begrænset til bestemte samfundsgrupper, og omkostningerne for dem, der bliver udsat for disse overgreb, er enorme, både fysisk, psykisk, følelsesmæssigt, socialt og økonomisk. Desuden er de samfundsmæssige omkostninger også meget store.

Som mennesker og som samfund, kan vi ikke leve med, at overgreb er en del af livet for nogen børn. Et liv uden overgreb er en menneskeret. Arbejdet med at forebygge og beskytte børn mod mishandling, omsorgssvigt og seksuelle overgreb må derfor hele tiden styrkes, og den nordiske tradition for vidtgående beskyttelse af børn må fastholdes og hele tiden forbedres.

***

Både børnemishandling og omsorgssvigt er ét af de mest pinefulde tabu’er, vi har i vores kultur. Det kan være svært at sætte ord på problematikken, og jeg må nok indrømme, at dette område til tider– i hvert fald her på Færøerne – har været præget af en larmende tavshed. Netop tavsheden og det, at mishandlingen foregår inden for hjemmets fire vægge, gør det så svært at komme mishandlingen til livs.

I 2011 var jeg med til at søsætte helhedsplanen vedrørende vold og seksuelle overgreb på Færøerne, som fik navnet ”Sig Frá” eller på dansk ”Sig Til”. Denne plan havde som sit klare mål, at få samfundet til at italesætte vold og seksuelle overgreb. De som bliver udsat for vold skal støttes i at sige til, og de, som har viden om vold, skal være med til at løse problemet.

Jeg har med stor glæde noteret mig, at der de sidste år er blevet en større åbenhed om emnet.

Med ”Sig Frá” er den offentlige opmærksomhed omkring omsorgssvigt og misbrug vokset, og fra politisk side har man de seneste år impliceret flere instanser, som peger i den rigtige retning: Vi har både fået en børneombudsmand og et børnehus.

***

Kære alle sammen

Det er en menneskeret at alle børn får lov til at vokse op i et sikkert og kærlighedsfyldt hjem.

Derfor er det så vigtigt med et nordisk sammenhold omkring børns retssikkerhed, og at have et fælles forum, hvor man kan udveksle erfaringer.

Nu begyndte jeg min tale med at citere Nelson Mandela. Han sagde også disse vise ord:

”Vores børn er den klippe vores fremtid bliver bygget på, vores største aktiv som folk. De vil blive vores lands ledere, skabere af vores folks rigdom, som tager vare på og beskytter vores folk.”

Her til sidst håber jeg, at I får nogle interessante og udbytterige dage sammen, som kan bruges som inspirationskilde fremover. Vi er overbevidste om, at det er lykkedes for os at arrangere et spændende og ambitiøst program med flere fremragende forelæsere og et varieret udbud af workshops og præsentationer her i Nordens hus i Thorshavn.

Jeg håber, at I allesammen vil nyde jeres ophold på vore smukke øer, og jeg ønsker jer allesammen en god og lærerig konference, hvor I vil få ny viden og inspiration fra forskellige lande.

Jeg skal jeg endnu engang byde jer allesammen hjertelig velkomne til årets konference.

Tak!

Aksel V. Johannesen

Løgmaður

Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: