Færøsk ildsjæl modtager Helene Elsass Prisen 2021


Færøske Katrin Jacobæus har fået tildelt Helene Elsass Prisen 2021 for sin imponerende og engagerende
indsats for mennesker med cerebral parese på de nordatlantiske øer. Med prisen følger 150.000 kroner.

Helene Elsass Prisen tildeles en person, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese
(CP). Og det er præcis, hvad årets prismodtager har gjort. Uden andet motiv end at hjælpe andre
mennesker har færøske Katrin Jacobæus arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med cerebral
parese på Færøerne.

Det har hun gjort via sit arbejde som fysioterapeut på Landssygehuset i Thorshavn, som initiativtager til
indførelsen af CPOP-opfølgningsprogrammet og som nyudnævnt formand for CP-foreningen på Færøerne.
Prisen blev overrakt af H.K.H. Prinsesse Benedikte, der er protektor for både Elsass Fonden og CP Danmark,
ved et arrangement i Elsass Fonden den 24. august.

– På dagen, hvor de Paralympiske Lege begynder, er det en stor ting at kunne uddele Helene Elsass Prisen.
Samtidigt er det året, hvor fondens stifter, Helene Elsass, kunnet have fejret sin 100-års fødselsdag. Helenes
far, Ludvig Elsass, havde et motto, som lyder: ”I medgang på vagt – i modgang dobbelt kraft!” Uden at vide
det, ramte han plet i forhold til Parasport Danmarks motto for legene i år: “Ingen vinder alene!”, fordi der
skal dobbelt kraft i mere end én forstand til at yde en ekstraordinær indsats – især når man har “særlige
udfordringer”. Dette har årets prismodtager taget til sig, og i den grad kæmpet for, og fået så fin succes
med, siger Elsass Fondens formand, Nick Elsass.

CP Danmarks landsformand er enig i, at prisen falder på det helt rigtige sted.

– De geografiske vilkår og det forhold, at der kun er relativt få mennesker på Færøerne, der har CP tæt inde
på livet, gør det ekstraordinært udfordrende at arbejde frivilligt for at forbedre vilkårene for mennesker
med CP. Derfor er jeg utrolig stolt over, at vi med Helene Elsass Prisen kan påskønne og støtte det enormt
værdifulde arbejde, som Katrin og CP Foreningen på Færøerne udfører. Prisen kan ikke falde et bedre sted,
siger CP Danmarks landsformand, Pia Allerslev.

Større fokus på CP-området
Katrin er uddannet i Danmark, og i studietiden var hun handicaphjælper for en pige med cerebral parese.
Her opstod hendes interesse for CP-området, en interesse der har fulgt hende i arbejdslivet. På sygehuset i
Thorshavn erfarede hun, at der faktisk var ret mange børn med CP, men det stod ikke klart, hvilken
behandling de skulle have, og der var ikke fokus på den kognitive side af cerebral parese.

Også lovgivningsmæssigt fandt Katrin ud af, at man var langt bagud på Færøerne, ikke kun omkring
behandling, men også mulighederne videre i livet med støtte til skole, uddannelse og bolig.

Derfor meldte hun sig ind i den færøske CP-forening, der drives på frivillig basis. Foreningen havde i flere år
kørt uden de store armbevægelser, men efter Katrin blev valgt som formand, har hun nu sammen med
bestyrelsen igangsat en plan, der skal øge kendskabet til foreningen og ikke mindst til CP-gruppens behov,
som ikke har fyldt særligt meget i samfundet.

Denne imponerende og engagerende indsats er Katrin Jacobæus nu blevet hædret for med Helene Elsass
Prisen 2021.

Om prismodtageren
Katrin Jacobæus er 40 år, gift med Sjúrður og har to børn på 4 og 7 år. Hun blev uddannet som
fysioterapeut på Skodsborg Fysioterapiskole og har boet i Danmark fra 2006 til 2017, hvor hun flyttede
tilbage til Færøerne og startede sin egen fysioterapeutklinik, inden hun senere blev ansat på
Landssygehuset (Landssjúkrahúsið) i Thorshavn.

Om Helene Elsass Prisen
Helene Elsass Prisen tildeles en person, et projekt eller en institution, der har gjort en særlig indsats for
mennesker med cerebral parese. Prisen uddeles i samarbejde mellem Elsass Fonden og CP Danmark, og
med prisen følger 150.000 kroner. I 2020 blev racerunning hædret ved Parasport Frederiksberg og
landstræner Leif Nielsen, der delte prisen.

Om CPOP
CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese (CP). Det er udviklet i et samarbejde
mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer og anvendes nu som klinisk
arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister i Danmark, Sverige og Norge. Børn og unge med CP følges
gennem opvæksten, hvilket sikrer, at barnets behandlere tidligt opdager, hvis der sker ændringer i
tilstanden. Det er en forudsætning for, at der tidligt i forløbet kan iværksættes forebyggende behandling.

Om Elsass Fonden
Elsass Fonden er en privat erhvervsdrivende fond, som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker
med cerebral parese (CP) og deres pårørende. Det sker over en bred kam – fra forskning, formidling af
viden, udvikling af aktivitetstilbud til direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte.

Om CP Danmark
CP Danmark er en handicappolitisk interesseorganisation, der arbejder for at forbedre forholdene og
livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres familier. Målet for CP Danmark er klart og
enkelt: Mennesker med cerebral parese skal have de samme muligheder, som alle andre, for at leve et
aktivt, indholdsrigt og selvstændigt liv.

Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: